Zmarł ks. kan. Franciszek Dziedzic

W dniu 26 maja 2024 r. zmarł ks. kan. Franciszek Dziedzic.

Urodził się 10 lutego 1927 roku w Wielopolu Skrzyńskim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1955 roku.

Jako wikariusz posługiwał w parafii Brzozowa (1955-1959), Olszyny (1959-1964), Borowa (1964-1966).

Pełnił urząd proboszcza w parafii Tuszów Narodowy​ w latach 1966-2002.

Został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiaty w Opatowie.

Program uroczystości pogrzebowych:

Wtorek, 28 maja
Godz. 18:00 – Eksporta do kościoła w Tuszowie Narodowym i Msza Święta żałobna.

Środa, 29 maja
Godz. 13:00 – Msza Święta pogrzebowa i złożenie ciała Zmarłego na starym cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

APEL DO PARAFIAN

Remont  konserwatorski ołtarza głównego:

Zakończono I etap remontu ołtarza głównego, zrealizowano prace  za kwotę 235 762,00 zł  sfinansowane z:                                            

z Ministerstwa Kultury i od Marszałka Województwa Podkarpackiego  

–  192 000 złotych.

Kwota 43 762 zł została opłacona z wkładu własnego pozyskanego od Parafian

Cały I etap został zapłacony.

Etap II zadania planowany do wykonania w 2024 roku  kosztuje  277 610,00 zł

Uzyskaliśmy dotację – 50 000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Złożyliśmy wniosek  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 160  tys. zł ale nie ma jeszcze decyzji  o przyznaniu dotacji.

W chwili obecnej brakuje nam ok. 200 tysięcy złotych.  Jeżeli nie pozyskamy środków na dalsze prace to będzie trzeba wstrzymać remont na poziomie prezbiterium.

Dotychczas parafianie i dawni mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego wykazali się ogromną hojnością  zebrano 99 472 zł, z czego ołtarz św. Anny:  43 762 zł i ołtarz główny 55 710 zł.

Nadal proszę o wsparcie na remont ołtarza głównego, każda kwota jest ważna, ten remont może być pięknym darem  z okazji 700-lecia Parafii Wielopole Skrzyńskie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Ofiarodawcom, dziękuję za wsparcie Panu Wójtowi Markowi Tęczarowi i tym którzy wspierają nasze starania o dotacje. W ostatnim czasie dzięki Waszej ofiarności i zgodnej współpracy udało się zrealizować  inwestycje przy ołtarzach za 380 tysięcy złotych. 

Bóg zapłać.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kompleksowy remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim –

Zapytania ofertowe

Formularz oferty

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Oświadczenie o wykluczeniu

Program płac

Decyzja pozwolenie konserwatorskie

Stan zachowania instrumentu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rozliczenie dotacji na ołtarze w kościele parafialnym
W 2023 roku ze środków dotacji : Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narownego, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz składek Parafian udało się zrealizować dwa ważne dla naszej społeczności zadania:

Zadanie 1. Remont konserwatorski ołtarza bocznego pw. Świętej Anny: 

Wykonano I etap remontu konserwatorskiego klasycyzującego ołtarza bocznego pw. Świętej Anny z 1870 r., w kaplicy południowej w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach kompleksowej konserwacji została wykonana:

1. Struktura ołtarza  z warstwa malarską 1668 dm2                   –   66 720,00 zł

2. Kolumny i ornamenty złocone 1386 dm2                                –   72 072,00 zł

Razem wartość wykonanych robót: 138 792,00 zł

Wykonanie zadania zostało sfinansowane z dotacji pozyskanych:
1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –62 000 złotych;
2) od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –50 000 złotych.
Łącznie uzyskana dotacja to  112 000 złotych.

Kwota 26 792 zł została opłacona z wkładu własnego pozyskanego od Parafian.

Etap II planujemy zrealizować w 2024 roku, obejmie zakresem

1. Rzeźby 370 dm2 –   27 380,00 zł.

Zadanie 2. Remont  konserwatorski ołtarza głównego:

Wykonano I etap remontu konserwatorskiego neobarokowego ołtarza głównego z 1908 r.,  pw. Wniebowzięcia NMP, w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach etapu wykonano:

1. Kolumny i ornamenty złocone 2618 dm2    – 136 136,00  zł

2. Rzeźby 974 dm2  –    72 076,00 zł

3. Obraz NMP Wniebowziętej 551 dm2              –    27 550,00 zł

Razem wartość wykonanych robót: 235 762,00 zł                                                              Zadanie zostało sfinansowane z dotacji pozyskanych:

1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO -172 000 złotych;

2) od Marszałka Województwa Podkarpackiego  – 20 000 złotych.

Łącznie uzyskana dotacja to  192 000 złotych.

Kwota 43 762 zł została opłacona z wkładu własnego pozyskanego od Parafian.

Etap II zadania obejmuje prace planowane do wykonania w 2024 roku obejmie zakresem:
1. Strukturę ołtarza pokrytą warstwą malarską  6 794 dm4  –  271 760,00 zł
2. Obraz ze zwieńczenia 117 dm2                                                –      5 850,00 zł
Razem: 277610,00

Na realizację II etapu  do końca listopada 2023 r. złożyliśmy wnioski aplikacyjne do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Występ KSM-u z cyklu „Koncerty na balkonie” – 17 września 2023 roku

379553811_862032428398644_5730326090830352370_nNiedzielnego popołudnia odbył się Koncert Wielopolskiego KSMu z cyklu Koncerty na balkonie. Występ Młodzieży pod przewodnictwem Pana Grzegorza Piękosia rozgrywał się w naszej słynnej Kantorówce.

Wykonane Utwory;

 • Wzywam Cię Duchu Przyjdź
 • Przychodzi Panie mimo drzwi zamkniętych
 • Jezu cichy i serca Pokornego
 • Dobra Matko
 • Z głębokości mórz
 • Twoja miłość jak ciepły deszcz
 • Panie proszę przyjdź
 • Jest jedno ciało
 • Jezus najwyższe imię
 • Zapada zmrok

Dziękujemy naszym artystom za piękny koncert

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zapraszamy na koncert

375328490_321777930237735_132934472402222666_nOddział Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży w Wielopolu wraz z Kantorówką zaprasza na koncert na balkonie w niedzielę 17 września o godz. 17.15. Podczas występu ministranci będą zbierać do puszek wolne datki na konserwacje:

– mosiężnej misy ukazującej scenę Zwiastowania. Norymberga XVI w.

– zabytkowego kociołka na wodę święconą, renesans, koniec XVI/ pocz. XVII w.

– rzeźby Boga Ojca, XVII w. Prezentacja tych obiektów odbędzie  już niedługo.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

APEL DO PARAFIAN

Od kilku miesięcy staramy się o środki na remont naszych zabytkowych ołtarzy: bocznego Św. Anny i ołtarza głównego. Uzyskaliśmy wymagane pozwolenie konserwatorskie, mamy zatwierdzony program i kosztorys prac, roboty przy ołtarzu bocznym już zostały rozpoczęte.

 1. Remont ołtarza bocznego pw. Świętej Anny: Koszt całkowity: 166 172,00 złotych.
  Otrzymaliśmy możliwe do uzyskania dotacje budżetowe:
  1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –przyznano 62 000 złotych;
  2) od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przyznano 50 000 złotych.
  Łącznie uzyskana dotacja to  112 000 złotych.
  Potrzebujemy jeszcze ok. 55tysięcyzłotych aby w tym roku zrealizować kompleksowo to zadanie. Planujemy że w lipcu zostaną rozpoczęte prace przy ołtarzu Św. Anny aby zakończyć remont przed zimą. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą do parafian o wsparcie finansowe tej inwestycji, proszę o złożenie ofiary w kopertach z dopiskiem remont ołtarzy bądź wpłaty na konto parafialne. Każda kwota ma znaczenie dlatego proszę w miarę możliwości o ofiarność.

2.Remont  ołtarza głównego:Koszt całkowity:  513 372 złotych.

Otrzymaliśmy dotacje:
1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –przyznano 172 000 złotych.
2) od Marszałka Województwa Podkarpackiego  – otrzymaliśmy 20 000 złotych
Łącznie przyznana dotacja to  192 000 złotych.

Tutaj także potrzebujemy własnych środków ok. 40 tysięcy złotych, w zależności od tego ile ich zgromadzimy do końca października 2023 roku to podpiszemy  umowę na realizację I etapu remontu ołtarza głównego,  będziemy nadal starać się o dodatkowe pieniądze,w listopadzie 2023 złożymy wnioski po toby w przyszłym roku zrealizować II etap kończący zadanie.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w przygotowanie zakończonego w maju  remontu ołtarza Matki Bożej Różańcowej i tych bieżących zadań: Panu Stanisławowi Kłosowskiemu za przygotowanie dokumentacji technicznej,  Pani Dorocie Łuszcz za przygotowanie wniosków o dotacje, rozliczenie ołtarza bocznego i podjęcie się rozliczenia inwestycji bieżących; w szczególności dziękuję Panu Markowi Tęczarow i Wójtowi Gminy za pomoc w pozyskaniu środków i okazane wparcie na każdym etapie wdrażania tych projektów. Bez tego zaangażowania i dobrej współpracy nie było by szans na odnowienie ołtarzy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Miejsca gdzie można oddać krew w naszej okolicy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z apelem do wszystkich, którzy mogą to uczynić o honorowe oddawanie krwi. Obecnie bardzo pilnie jest potrzebna krew z grupy: zer0 RhD ( –) i zero RhD (+). Miejsca oddawania krwi:

ośrodki krwiodastwa

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 16 czerwca 2023 roku ks. Proboszcz Mariusz Siniak oficjalnie przyjął do służby ministranckiej 10 kandydatów. Szczególne podziękowanie należy się animatorom, którzy z wielkim oddaniem zaangażowali się w przygotowanie kandydatów do LSO w Wielopolu Skrzyńskim oraz oczywiście rodzicom, którzy umożliwili swoim synom wstąpienie do Liturgicznej Służby Ołtarza. Módlmy się by Bóg błogosławił dobremu dziełu, które dziś zostało zapoczątkowane.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Wielopolu Skrzyńskim mogliśmy wziąć udział w koncercie uwielbienia przygotowanym przez członków lokalnego oddziału KSM. Nad aranżacją muzyczną czuwał pan Grzegorz Piękoś. Po głównej Mszy św. ruszyła jak zwykle procesja eucharystyczna. Dziękujemy za zaangażowanie i wspólną modlitwę oraz zapraszamy do udziału w oktawie Bożego Ciała. (zdjęcia w zakładce Galeria od 2022).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj