APEL DO PARAFIAN

Od kilku miesięcy staramy się o środki na remont naszych zabytkowych ołtarzy: bocznego Św. Anny i ołtarza głównego. Uzyskaliśmy wymagane pozwolenie konserwatorskie, mamy zatwierdzony program i kosztorys prac, roboty przy ołtarzu bocznym już zostały rozpoczęte.

 1. Remont ołtarza bocznego pw. Świętej Anny: Koszt całkowity: 166 172,00 złotych.
  Otrzymaliśmy możliwe do uzyskania dotacje budżetowe:
  1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –przyznano 62 000 złotych;
  2) od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przyznano 50 000 złotych.
  Łącznie uzyskana dotacja to  112 000 złotych.
  Potrzebujemy jeszcze ok. 55tysięcyzłotych aby w tym roku zrealizować kompleksowo to zadanie. Planujemy że w lipcu zostaną rozpoczęte prace przy ołtarzu Św. Anny aby zakończyć remont przed zimą. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą do parafian o wsparcie finansowe tej inwestycji, proszę o złożenie ofiary w kopertach z dopiskiem remont ołtarzy bądź wpłaty na konto parafialne. Każda kwota ma znaczenie dlatego proszę w miarę możliwości o ofiarność.

2.Remont  ołtarza głównego:Koszt całkowity:  513 372 złotych.

Otrzymaliśmy dotacje:
1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –przyznano 172 000 złotych.
2) od Marszałka Województwa Podkarpackiego  – otrzymaliśmy 20 000 złotych
Łącznie przyznana dotacja to  192 000 złotych.

Tutaj także potrzebujemy własnych środków ok. 40 tysięcy złotych, w zależności od tego ile ich zgromadzimy do końca października 2023 roku to podpiszemy  umowę na realizację I etapu remontu ołtarza głównego,  będziemy nadal starać się o dodatkowe pieniądze,w listopadzie 2023 złożymy wnioski po toby w przyszłym roku zrealizować II etap kończący zadanie.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w przygotowanie zakończonego w maju  remontu ołtarza Matki Bożej Różańcowej i tych bieżących zadań: Panu Stanisławowi Kłosowskiemu za przygotowanie dokumentacji technicznej,  Pani Dorocie Łuszcz za przygotowanie wniosków o dotacje, rozliczenie ołtarza bocznego i podjęcie się rozliczenia inwestycji bieżących; w szczególności dziękuję Panu Markowi Tęczarow i Wójtowi Gminy za pomoc w pozyskaniu środków i okazane wparcie na każdym etapie wdrażania tych projektów. Bez tego zaangażowania i dobrej współpracy nie było by szans na odnowienie ołtarzy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.