Duszpasterze

kaplanstwo

PROBOSZCZ PARAFII

20161118_124541
Ks. Mariusz Siniak

(proboszcz od 2016 r.)

Ks. Proboszcz pochodzi z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Rzeszowie przyjmując
w dniu 21 maja 1994 r. Święcenia Kapłańskie z rąk ks. Bpa Kazimierza Górnego.


WIKARIUSZ


Ks. Michał Polański

(wikariusz od 2014 r.)

Ks. Michał pochodzi z Rzeszowa z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Rzeszowie i w dniu 22 maja 2010 r. przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk ks. Bpa Kazimierza Górnego.

 


niktnierodzisieksiedzem