Kontakt

Z kapłanem zawsze możesz porozmawiać kiedy potrzebujesz
pomocy w rozwiązaniu duchowych i moralnych problemów.

Parafia Rzymskokatolicka
pw
. NMP Wniebowziętej
39-110 Wielopole Skrzyńskie 242
NIP  818-14-52-482    REGON 040028711

BS Wielopole Skrzyńskie
03 9173 0002 0000 0521 3000 0010

Osobom, które chcą wesprzeć aktualne prace w parafii poprzez wpłatę na rachunek bankowy poniżej podajemy NOWY numer subkonta parafialnego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim. Na to konto prosimy wpłacać ofiary z przeznaczeniem na INWESTYCJE:

BS Wielopole Skrzyńskie
18 9173 0002 0000 0521 2000 0010

w tytule przelewu prosimy podać ofiarodawcę i cel (prace w parafii, ogrzewanie, utrzymanie cmentarzy)


email: parafiawielopole@r-ce.pl


tel.: 17 221 48 67

Proboszcz: ks. Mariusz Siniak – 602 765 636

Wikariusz: ks. Arkadiusz Puzio – 793 333 760


Facebook_logo


Urząd Parafialny czynny od poniedziałku do piątku bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej
w sobotę od 9:00 do 10:00 (sprawy małżeńskie)
W niedzielę, uroczystości i święta kancelaria nieczynna.

DO CHOREGO LUB W SPRAWIE POGRZEBU O KAŻDEJ PORZE

W sprawach kancelaryjnych należy zwracać się do księdza dyżurnego w godzinach przeznaczonych na sprawy kancelaryjne.