OGŁOSZENIA

oglban

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19.08.2018 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Zbliża się powoli koniec wakacji. Ten czas obfituje w zmiany. Decyzją Ks. bpa Ordynariusza Jana Wątroby naszą parafię po czterech latach duszpasterzowania opuszcza Ks. Michał Polański. Odchodzi do Głogowa Małopolskiego do Parafii Trójcy Świętej. Wobec całej parafii wielopolskiej pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu Michałowi za trud pracy duchowej i dobro, które pozostawił w naszej wspólnocie. Prowadził wzorowo grupę  ministrantów i lektorów, przygotował wielką liczbę młodzieży do Sakramentu Bierzmowania i katechizował w Gimnazjum. Ponadto angażował się bardzo w przygotowane trzech Orszaków Trzech Króli, wystawy filatelistyczne o tematyce religijnej i bardzo wiele różnych prac w kościele, na plebanii i kaplicy cmentarnej. Pozostawił część swojego zdrowia i życia na tej wielopolskiej ziemi. Niech Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wynagrodzi mu wszelkie dobro. Życzymy Ks. Michałowi na nowej parafii Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej, a także tego co ludzkie zdrowia, spełnienia swoich planów i wykorzystania licznych talentów na Chwałę Bożą i pożytku parafian głogowskich. Szczęść Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej i oczywiście zawsze do Wielopola Skrzyńskiego zapraszamy !!!

2. Dziękujemy osobom, które troszczyły się o porządek w świątyni w minionym tygodniu: Mroczek Marek, Matysek Bogumiła, Matysek Zofia, Cieśla Maria, Góra Anna, Łuszcz Alfreda, Raś Renata, Długosz Lucyna, Kuś Urszula.

3. W tym tygodniu do sprzątania prosimy następujące osoby: Łuszcz Dorota, Pas Janina, Szczepkowicz Helena, Gawron Joanna, Zapał Krystyna, Pas Renata.

4. O śpiew różańca prosimy rodziny z Rzegocina od P. Wiśniowskich do P. Rudnickich.

5. Bardzo dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła, na ogrzewanie i cmentarze. Wpłacili parafianie z Wielopola z następujących numerów: 80, 155a, 266, 284, 295 oraz z Nawsia: 534

6. Prosimy o nabywanie i czytanie prasy katolickiej.

 

 

Wszystkie bieżące informacje parafialne podawane są podczas ogłoszeń w każdą niedzielę i wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Intencje mszalne wyłożone są na stoliku z prasą, a także  wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

 

Ogloszenia