OGŁOSZENIA

oglban

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01.2020

  1. W poniedziałek 06.01 oddaliśmy pokłon nowonarodzonemu Zbawicielowi Świata uczestnicząc w V Orszaku Trzech Króli. Było to piękne świadectwo wiary i miłości. Wdzięczność kierujemy wobec osób i instytucji, których było bardzo wiele, a które przyczyniły się do zorganizowania Orszaku. Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za udział. Bóg zapłać.
  2. Sprzątanie kościoła w tym tygodniu będzie tylko w sobotę. Składka przy sprzątaniu na kwiaty i środki czystości od Nowego roku wyniesie 25 zł, tj. 5 zł więcej niż było do tej pory od wielu lat.
  3. O śpiew Różańca prosimy rodziny z Nawsia od P. Nowaków do P. Piękosiów.
  4. Serdeczne Bóg zapłać za wpłaty na kościół, ogrzewanie i cmentarze. Całość wpłacili z Wielopola: 589, 399, 551, 198/4, 72a, 68, 228, 539, 496, 264/1 i z Nawsia: 391, 468 i wpłata anonimowa. A także na cmentarze: Wielopole 163b i Tylmanowa 123b.
  5. Już dziś zapraszamy serdecznie na Odpust ku czci Św. Sebastiana w poniedziałek 20 stycznia. Kazania będzie głosił nasz rodak ks. Paweł Świrad z Łodzi. Msze Święte o 7:00, 9:00, 11:00 (suma) i o 17:00. Prosimy o śpiew Chór Rolników i udział naszych Strażaków w miarę możliwości.
  6. Wizyta Duszpasterska. Porządek kolędy w tym tygodniuTUTAJ.

Wszystkie bieżące informacje parafialne podawane są podczas ogłoszeń w każdą niedzielę i wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Intencje mszalne wyłożone są na stoliku z prasą, a także  wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Ogloszenia