Historia

ŚWIĘTY SEBASTIAN – patron kościoła

hist5

Historia Wielopola sięga już końca XI wieku. Pierwszą ważna datą był rok 1124, w którym to legat papieski ustanowił granice dla biskupstwa lubuskiego, w skład, którego weszło Wielopole. Tereny te były często najeżdżane przez hordy tatarskie, co spowodowało wyludnienie i zniszczenie go.

W związku z tym w średniowieczu było zasiedlone przez kolonistów niemieckich, czego konsekwencją była tymczasowa zmiana nazwy na Furstenberg. Pierwszy dokument określający Wielopole jako miasto datowany jest na 1348 rok i znajduje się w krakowskiej kurii.

hist3

Powstania parafii trzeba doszukiwać się na początku XIV w. W czasie reformacji dobra biskupów lubuskich zostały skonfiskowane i przeszły w ręce reformatorów, a wraz z nimi Wielopole. W 1580 r. Kasper Maciejewski dziedzic na Wielopolu, dokonał restytucji beneficjum proboszczowskiego. Parafia Wielopole Skrzyńskie jak na owe czasy była bardzo duża, dlatego na jej terenie istniały aż cztery kościoły:

  • kościół murowany p.w. św. Marcina istniał w latach 1595 – 1722;
  • kościół drewniany p.w. św. Krzyża wybudowany przed 1595;
  • kościół p.w. św. Barbary na górze Straszewa;
  • kościół parafialny, drewniany z murowaną zakrystią p.w. Najśw. Maryi Panny Wniebowziętej, który 15.05.1654 r. w dzień Wniebowstąpienie Pańskiego został zniszczony.

Wszystkie cztery kościoły obecnie nie istnieją. Oprócz kościołów był na terenie parafii szpital uposażony przez Maciejowskiego w 1595 r. który istniał do 1900r. oraz szkoła, która została założona w 1515 r.

Minolta DSC

Obecny kościół parafialny został wybudowany prawdopodobnie w 1678 r., z fundacji ks. Macieja Kłosińskiego kanonika sandomierskiego. Konsekrowany 01.11.1685 r. przez bpa Mikołaja Oborskiego, Biskupa Krakowskiego.

Przez setki lat Wielopole Skrzyńskie przechodziło z rąk jednych właścicieli do innych, a wartym podkreślenia jest ród Skrzyńskich zarządzający Wielopolem w XIX wieku, po których do nazwy Wielopola został dołączony drugi człon „Skrzyńskie”. Tenże XIX wiek przyniósł także trzy tragiczne wydarzenia w jego historii. W 1806 roku epidemia cholery pochłonęła 92 ofiary a w 1833 roku wielki pożar strawił drewnianą zabudowę Wielopola. Dziesiątki ofiar pochłonęła także rabacja galicyjska z 1846 roku. Wszystkie te okoliczności a także przede wszystkim I wojna światowa doprowadziły do głębokiego kryzysu, czego skutkiem było odebranie praw miejskich w 1933 roku.

hist2

Kolejne lata przyniosły pogłębianie się upadku Wielopola. II wojna światowa przyniosła ogromne straty zarówno w ludności jak i zabudowie. Kulminacją nieszczęść Wielopola stała się data 11 maja 1955 roku. Miał wtedy miejsce pożar baraku szkolnego, w którym odbywał się seans filmowy. Zginęło w nim 58 osób a wydarzenie to upamiętnia pomnik znajdujący się w centrum wsi.

hist1

Warto również wspomnieć o najpiękniejszych zabytkach znajdujących się na terenie parafii Wielopole Skrz., a są to m.in. znajdujące się w kościele parafialnym żelazne drzwi oddzielające zakrystię od wnętrza kościoła z przełomu XV i XVI wieku, bardzo duży krucyfiks liczący kilka metrów wysokości z XVII wieku czy też kropielnica z 1595 roku będąca częścią chrzcielnicy kamiennej. Dużą wartość historyczno – zabytkową mają kapliczki rozsiane na terenie całej parafii. Ciekawą historię ma szczególnie kapliczka świętych Floriana i Sebastiana, która znajduje się w centrum Wielopola, a stoi tu według przekazów od niepamiętnych czasów.

hist4

Pomoc w przygotowaniu: Patryk Błażejowski