Rozliczenie dotacji na ołtarze w kościele parafialnym
W 2023 roku ze środków dotacji : Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narownego, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz składek Parafian udało się zrealizować dwa ważne dla naszej społeczności zadania:

Zadanie 1. Remont konserwatorski ołtarza bocznego pw. Świętej Anny: 

Wykonano I etap remontu konserwatorskiego klasycyzującego ołtarza bocznego pw. Świętej Anny z 1870 r., w kaplicy południowej w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach kompleksowej konserwacji została wykonana:

1. Struktura ołtarza  z warstwa malarską 1668 dm2                   –   66 720,00 zł

2. Kolumny i ornamenty złocone 1386 dm2                                –   72 072,00 zł

Razem wartość wykonanych robót: 138 792,00 zł

Wykonanie zadania zostało sfinansowane z dotacji pozyskanych:
1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO –62 000 złotych;
2) od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –50 000 złotych.
Łącznie uzyskana dotacja to  112 000 złotych.

Kwota 26 792 zł została opłacona z wkładu własnego pozyskanego od Parafian.

Etap II planujemy zrealizować w 2024 roku, obejmie zakresem

1. Rzeźby 370 dm2 –   27 380,00 zł.

Zadanie 2. Remont  konserwatorski ołtarza głównego:

Wykonano I etap remontu konserwatorskiego neobarokowego ołtarza głównego z 1908 r.,  pw. Wniebowzięcia NMP, w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach etapu wykonano:

1. Kolumny i ornamenty złocone 2618 dm2    – 136 136,00  zł

2. Rzeźby 974 dm2  –    72 076,00 zł

3. Obraz NMP Wniebowziętej 551 dm2              –    27 550,00 zł

Razem wartość wykonanych robót: 235 762,00 zł                                                              Zadanie zostało sfinansowane z dotacji pozyskanych:

1) z MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO -172 000 złotych;

2) od Marszałka Województwa Podkarpackiego  – 20 000 złotych.

Łącznie uzyskana dotacja to  192 000 złotych.

Kwota 43 762 zł została opłacona z wkładu własnego pozyskanego od Parafian.

Etap II zadania obejmuje prace planowane do wykonania w 2024 roku obejmie zakresem:
1. Strukturę ołtarza pokrytą warstwą malarską  6 794 dm4  –  271 760,00 zł
2. Obraz ze zwieńczenia 117 dm2                                                –      5 850,00 zł
Razem: 277610,00

Na realizację II etapu  do końca listopada 2023 r. złożyliśmy wnioski aplikacyjne do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.