OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drodzy Parafianie,  1 listopada 2022 roku na cmentarzach parafialnych w Wielopolu Skrzyńskim, podobnie jak w roku ubiegłym, organizujemy kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.

Wolne datki można także wpłacać na parafialne konto bankowe wydzielone na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim: 18 9173 0002 0000 0521 2000 0010.

W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu grupy parafian,  w tym Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie udało się zebrać  6714,90 zł,w akcję włączyła się  młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która w trakcie organizowanych dwóch  kwest „do puszek” zebrała 2983,10 zł. Łącznie uzyskano 9698 zł.

Ponadto Parafia Wielopolska na renowację nagrobków Ks. Józefa Radoniewicza  oraz  Ks. Chadalskiego i rodziny Chadalskich wpisanych do rejestru zabytków 23.09.2021 decyzją Nr RDZ-I.5131.29.2021.WW/MN,   pozyskała dotację w wysokości 12 tys. złotych z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie, w ramach środków na renowację zabytków.

Dzięki zebranym i pozyskanym środkom finansowym 4 maja 2022 roku, po uprzednio przeprowadzonym rozeznaniu rynku pod kątem ceny za planowane roboty objęte pozwoleniem konserwatorskim,zawarliśmy umowę z firmą zajmującą się renowacją zabytków: Konserwacja Zabytków Stanisław Kłosowski, 32-087 Zielonki. Umowa ta obejmuje:

1) Kompleksowy remont konserwatorski nagrobka Ks. Józefa Radoniewicza  z 1921 r., wykonanego  z piaskowca. Zakres prac obejmował kompleksowy remont nagrobka wraz z jego impregnacją, w tym wykonanie fundamentu.

2) Kompleksowy remont konserwatorski nagrobka Ks. Aleksandra Chadalskiegoi Rodziny Chadalskich – neogotycki nagrobek  z XIX w. wykonany z piaskowca i marmuru o wymiarach 300 x 77 x60 cm, w formie pionowej kapliczki zamkniętej łukiem zwieńczonej zapewne krzyżem (którego brakuje). Zakres prac obejmował kompleksowy remont nagrobka wraz z odtworzeniem brakujących elementów i impregnacją.

  1. Zadanie będzie realizowane w ramach dwóch etapów.

I etap: obejmuje wykonanie  pełnej konserwacji technicznej nagrobków (do końca VII/2022 r.)

II etap: obejmuje wykonanie pełnej  konserwacji   estetycznej nagrobków i impregnację (do końca XI/2022 r.)

Wynagrodzenie Wykonawcy za całość prac wynosi 33 143 zł brutto.  Na udzielone roboty Wykonawca udzielił 7 letniej gwarancji.

Warto podkreślić,  że prace są nadzorowana przez właściwego Konserwatorem Zabytków, odbiór końcowy inwestycji planowany jest ok. 10 listopada br.

Część wynagrodzenia Wykonawcy  w wysokości 20 tys. złotych została wypłacona po pierwszym etapie. Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona na zakończenie rozpoczętego zadania.Jeżeli zebrana kwota przewyższy budżet zadania, będzie wykorzystana w przyszłym roku na remont pozostałych  nagrobków wpisanych do Rejestru Zabytków, które chcemy sukcesywnie odnawiać.

W 2021 r. do Rejestru Zabytków wpisano  6 nagrobków na I Cmentarzu Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie wymagają pilnego remontu. Nagrobki ks. Radoniewicza, rodziny Chadalskich, rodziny Stadników, ks. Ignacego Wajdy, Marii Pasellowej,  Franciszki Hallauer.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, prosimy o zaangażowanie się w tegoroczną kwestę organizowaną pod hasłem „Ratujmy od zapomnienia” przy głównych bramach cmentarnych 1 listopada 2022 roku od godz. 8:00.

Zapraszam także osoby chętne do kwestowania szczegóły pod numerem telefonu: 603188205.

 

nagrobki stan 0_1 nagrobki stan roboty_2 nagrobki stan0_2 nagrobki_stan roboty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.