Program słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II 22.10.2017 r.