Dziewczęca Służba Maryjna

dsmKim jesteśmy ?

Nazwa zawiera najkrótszą treść  programu formacyjnego dziewcząt. Jest to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiamy naszą wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki. Maryja jest najbardziej aktualnym wzorem i ideałem życiowym dla dziewcząt.

Co robimy?

Przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia – w domu, w szkole, w parafii, uczymy się odpowiedzialności za siebie  i innych, a przede wszystkim staramy się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.

Bierzemy czynny udział w procesjach, w nabożeństwach, przygotowujemy Jasełka i inne programy artystyczne o charakterze religijnym. Wspólnie się bawimy, pracujemy, odpoczywamy  i pielgrzymujemy.

Stopnie DSM:

  1. Dziecko Maryi
  2. Bielanka
  3. Choralistka / Przyjaciółka misji
  4. Samarytanka
  5. Nazaretanka
  6. Przewodniczka

Od Maryi uczymy się:

– chętnego posłuszeństwa;
– życia w zgodzie z innymi
– prawdziwej radości;
– wybierania tego, co jest trudne;
– kochać Jezusa.

 Codziennie przy rannym pacierzu  odmawiamy modlitwę ofiarowania:

 O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem
o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

Przyjęcie do DSM

Odbywa się w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) – która jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej. Kandydatki zostają uroczyście przyjęte i otrzymują błękitną pelerynkę, cudowny medalik, znaczek oraz legitymację członkowską. Składają także przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.

Jak włączyć się do DSM ?

 Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać.

Komu? – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom.

Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.