Pielgrzymka LSO do Katedry w Rzeszowie 13.04.2017 r.