Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej Chóru Rolników z Wielopola Skrzyńskiego 13.11.2016 r.