Młodzież z Urugwaju w Wielopolu Skrzyńskim 19.07.2016 r.