Piesze pielgrzymki w Wielopolu Skrzyńskim 07.2016 r.