Katolicki pogrzeb

Nekrolog-symbol

Prosząc o katolicki pogrzeb należy:

 1. Przedłożyć akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. Zamieszkiwać w tutejszej parafii;
 3. Przedłożyć zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św. przed śmiercią (jeżeli takie wydał np. kapelan szpitala).

Przygotowanie do pogrzebu:

 1. Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego;
 2. Zgłaszając śmierć osoby i ustalając pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w kancelarii parafialnej akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego (spowiedź, Komunia św, namaszczenie);
 3. Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego zmarłego parafianina;
 4. Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie;
 5. Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie;
 6. Uczestnicząc w pogrzebie starajmy się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej oraz powagę i skupienie podczas obrzędu.

Nasza pamięć o zmarłych:

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

 1. Msza święta (w 7 lub 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dniu imienin…);
 2. Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy św.);
 3. „Wypominki” w miesiącu listopadzie czy przez cały rok;
 4. Zyskiwanie odpustów za zmarłych;
 5. Troska o estetykę grobu na cmentarzu;

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

baner_01

MSZE ŚWIĘTE POGRZEBOWE – ważna informacja!

Zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego, które otrzymaliśmy podczas Wizytacji Kanonicznej naszej Parafii w dniu 27.04.2017 r.  i w odniesieniu do intencji MSZY ŚWIĘTYCH ZAMAWIANYCH Z OKAZJI POGRZEBU, począwszy od pogrzebu z dnia 2 maja 2015 r. zostają przyjęte następujące zasady:

 • Msze święte zamówione od najbliższej rodziny w relacjach: mąż-żona, ojciec-matka, syn-córka, brat-siostra zostaną według wolnych terminów rozpisane możliwie najszybciej i odprawione w naszej Parafii.
 • Pozostałe Msze Święte w porozumieniu z najbliższą rodziną będą przekazane do odprawienia w łączności duchowej poza naszą Parafią przez kapłanów rodaków lub innych, którzy mogą możliwie najszybciej odprawić te intencje.
 • Istnieje możliwość, aby we własnym zakresie wybrać zamówione Msze Święte i przekazać do dowolnej Parafii lub do dowolnego kapłana oczywiście po uprzednim ustaleniu terminu i szczegółów przez rodzinę.

Bardzo prosimy, aby rodziny ZGŁASZAŁY SIĘ do Kancelarii Parafialnej, aby można było jak najszybciej odprawić te Msze Św. i w ten sposób pomóc przez modlitwę naszym drogim zmarłym.

intencje-pogrzebowe